Sobre A Sariña

Dámoslle valor ás prendas feitas a man, de calidade e durabilidade. Os materiais mércanse no comercio local. Apostamos pola sostibilidade, traballando con retais, muestrarios de fábricas ou creando produtos que permitan a súa reutilización.

Destacados

  • Proxecto cofinanciado pola Xunta de Galicia 2023